COVID-19

PDMG EXPO to nie tylko stoiska targowe! Pandemia COVID-19 i spowodowany nią kryzys szczególnie mocno dotknął główną sferę naszej dotychczasowej działalności – przemysł targowy. Został on jako pierwszy obwarowany obostrzeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Europie, a który z dużym prawdopodobieństwem jeszcze przez długi czas będzie funkcjonował w ograniczonym zakresie. Firmy zajmujące się projektowaniem…
Read more